ÖĞRENEN ÖĞRETMEN

Reggio Emilia Yaklaşımında, çocuğa
bakış gibi öğretmene bakış da yeniden
tanımlanmış ve yapılandırılmış.

Öğretmen, “ bildiğini öğreten” değil çocuğun potansiyel gelişimini destekleyen
sosyal çevrenin bir öğesi olarak var olur. O da öğrenme sürecinde bir öğrenendir.

Öğretmenin, çocuklara tanıdığı şansı kendine de tanıması önemli. Oyun oynamak gibi, tüm
dillerini kullanmayı denemek gibi, yanlış yapmak gibi...