GÖZLEM VE DÖKÜMANTASYON

Reggio Emilia Yaklaşımında çocuğu dinleme pedagojisi olarak kavramlaştırılan gözlem, yaklaşımın temeli olarak kabul edilir. Gözlem ve Dokümantasyon pek çok işlev yüklenir.

“Çocuğu görmek, öğrenme sürecini yapılandırmak ve çocuktan ve meraktan kopmadan devam ettirmek, aileler, çocuklar ve meslektaşlar ile süreci paylaşmak, süreçte olanları kesit kesit inceleyerek analiz yapmak ve bu çıkarımları yine çocuğu ve süreci beslemek için kullanmak…”