MEŞE PALAMUDU ÇOCUK EVİ İSMİNİN HİKAYESİ

"Çünkü o meşe palamudunda geleceğin meşe ağacını hatta meşe ormanını görür"

Yuva için isim düşünürken, Doğan Cüceloğlu’nun insan potansiyelinin farkındalığı ile ilgili çalışmasını hatırladım. Bu çalışmada; insanın bir potansiyel olduğunun farkında olunan bir ortamda, çocuğun kendi özel yetenekleri, eğilimleri ile bu dünyaya gelmiş bir potansiyel yumağı olduğunun bilindiği ve bu potansiyelin ne olduğunun araştırıldığından bahsedilir.

Ve denir ki; potansiyelin ne olduğunun farkında olmayan bir kişi için bir meşepalamudu çok da önemli değildir,  Ayağıyla ezebilir, taş gibi duvara atabilir…

Oysa potansiyelin ne olduğunu bilen kişi için Meşepalamudu, taştan çok daha değerlidir. Çünkü o meşe palamudunda geleceğin meşe ağacını hatta meşe ormanını görür.

Bizler de her çocukta o ormanı görüyoruz. Çocukların var olan potansiyelleri ile tam bir varlık olduklarını biliyoruz. Şimdi ve gelecekte kendilerini geliştirmeleri için, okulumuzun sosyal ve fiziksel çevresini bu bakış açısıyla geliştirmeyi ilke edindik ve okulumuzun adını Meşe Palamudu Çocuk Evi koyduk.