Meşe Palamudu Çocuk Evi

Merhaba,

hepberaberBen Özlenen Kutlar, eğitimini aldığım Endüstri Mühendisliği’ni 9 yıl yaptım, anne olduktan sonra ve iş olarak da çocukların bu güzel dünyasına girmeye karar verdim. Meşe Palamudu Çocuk Evi’ni kurarken hep, oğlumu, kızımı da rahatlıkla getirebileceğim kalitede ( ortamı, eğitimi, çalışanları ) bir yer olması düşüncesi ile hareket ettim.

Meşe Palamudu Çocuk Evi’ni tasarlarken, anaokulunun sadece çalışan annelerin çocuklarını bıraktıkları klasik anaokulu anlayışının ötesinde bir yer olmasını hedefledim. Çocukların bakımına ve onların zaman geçirmelerine dayanan, çocuğa rutin gelişiminin dışında fazla bir şey katmayan, en fazla ilköğretim öncesinde bazı kavramların öğretilmesinden ibaret olanklasik anaokulunun günümüzde yeterli olmadığını düşünüyorum. Maalesef bu klasik anaokulu anlayışı, annesi çalışmayan veya bakıcısı olan çocukların, “ne gerek var, evde daha iyi bakılır” denilerek okulöncesi eğitimden mahrum kalmalarına neden oluyor. Halbuki 2-6 yaş, çocuğun kişiliği, kendini algılaması, dünyaya bakışı gibi önemli konuların belirlendiği, gelecekteki eğitim ve çalışma hayatını çok etkileyecek, mutlaka değerlendirilmesi gereken bir dönem.

Bu dönemi değerlendirmek, klasik anaokulu anlayışını aşmak derken, elbette çocuğu kapasitesinin üzerinde yüklemekten bahsetmiyorum; bunun gibi çocuğa bilgi veya yetenek anlamında bir şeyler katmakla birlikte, çocuğun çok daha değerli bazı yeteneklerini, kişilik özelliklerini kaybettiren uygulamaları da doğru bulmuyorum. Örneğin sadece yabancı dilin konuşulduğu okullar var, böyle bir ortamda çocuk elbette yabancı dili öğrenecektir, ancak bu dönemde çocuk kendini ifade edememesi nedeniyle çok daha fazla şeyi kaybedecektir. Benzer bir şekilde, bugün LGS, ÖSM derken bütün eğitim sistemimiz sınav maratonuna, çocuklar da yarış atına dönmüş durumda, bu yarışta en ufak bir avantaj kazanmak için herşey yapılıyor, bu durum ilköğretim aşamasında öğrenilecek konuların okulöncesinde verilmesine kadar gitti. Halbuki bazı kavramların öğrenilmesi için çocuğun bilişsel gelişim seviyesinin uygun olması gerekir, bu tür zorlamalar çok az fayda sağlarken, bu dönemde verilebilecek çok daha değerli yeteneklerin kazandırılmasına da ket vurur.

Hedeflediğim ideal anaokulu, klasik anaokulu anlayışının ötesine geçen, çocukları bilgi ve becerilerinin, yeteneklerinin üzerinde zorlamadan; sahip oldukları yetenekleri geliştirecek, onları araştıran, sorgulayan, yaratıcı bireyler olmaları için gereken kişilik özelliklerini katan, böylece geleceğin başarılı bireylerini yetiştiren bir anaokulu idi.

Uzun araştırmalar sonucunda eğitim metodu olarak Regio Emilia yönteminde karar kıldık; bu yöntemi seçmemizdeki ana neden çocuk merkezli olması ve uzun yıllardan berigeleceğin başarılı bireylerini yetiştirmek için  uygulanması  idi. Aslında bu yöntem ikinci dünya savaşından sonra İtalya’nın Regio Emilia kasabasında aileler ve öncü eğiticimlerin okulöncesinde çocuklara daha bir eğitim verme amacıyla başlayan çalışmalarına, yerel yönetimler ve üniversitelerin de destek vermesi ile örnek bir uygulama olarak ortaya çıkmış olan ve sürekli geliştirilen bir yöntem. Bu yöntem çocuğa değer verdiği için araştıran, sorgulayan, yaratıcı, kendine güvenen bireyler   yetiştirmek konusunda çok başarılıydı. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğunu, Çoklu Zeka Kuramı’yla eğitimde bir devrim yaratan Howard Gardner’ın ağzından, örnek uygulama olarak Regio Emilia yöntemini dinlediğimizde gördük. 

Doğrusu ilk yıllarda oldukça zorluk çektik; mekanımız Regio Emilia yöntemi için çok uygun idi; ortam yine Regio Emilia için düzenlenmiş idi; metodu teorik olarak biliyorduk; ancak öğretmen tarafı Regio Emilia‘da klasik eğitim metodundan çok farklı idi. Örneğin öğretmenin öğretmek yerine çocuğun öğrenmesi için ortam hazırlaması gerekiyordu;  önceden hazırlanmış hazır şablonlar yerine, yaratıcılığı destekleyen uygulamalar bulması gerekiyordu; göstermek – anlatmak yerine, çocukla beraber keşfetmesi gerekiyordu; önceden belirlenmiş bir programı uygulamak yerine, öğrenci merkezli hareket etmesi gerekiyordu. Elbette, tüm bunlar öğretmenlerimizin mezun  oldukları yerlerde ve daha önce çalıştıkları kurumlarda öğrendiklerinden, oldukça farklı, hatta bazı durumlarda ters idi. Dolayısıyla, daha önceden yapılmış/öğrenilmiş tüm uygulamaları bir kenara bırakarak, yeni uygulamalar geliştirmek gerekti. Aradan geçen zaman içerisinde, hem teorik olarak hem de pratik olarak Regio Emilia yönteminin uygulanması konusunda standartları oturttuk. Yeni gelen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla uyum sağladığı bir sistemi oluşturduk. Bu gün, Regio Emilia yöntemini en başarılı uygulayan okullardan birisi hatta birincisi olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Öğrencilerimiz gittikleri okullarda göze çarpıyorlar, hem velilerden hem de çocukların yeni öğretmenlerinden gelen olumlu geri bildirimler hedefimize ulaştığımızı gösteriyor.

Meşe Palamudu Çocuk Evi isminin hikayesi
Yuva için isim düşünürken, Doğan Cüceloğlu’nun insan potansiyelininfarkındalığı ile ilgili çalışmasını hatırladım. Bu çalışmada; insanın bir potansiyel olduğunun farkında olunan bir ortamda, çocuğun kendi özel yetenekleri, eğilimleri ile bu dünyaya gelmiş bir potansiyel yumağıolduğunun bilindiği ve bu potansiyelin ne olduğunun araştırıldığından bahsedilir.

Ve denir ki; potansiyelin ne olduğunun farkında olmayan bir kişi için bir meşe palamudu çok da önemli değildir,  Ayağıyla ezebilir, taş gibi duvara atabilir…

Oysa potansiyelin ne olduğunu bilen kişi için Meşe Palamudu, taştan çok daha değerlidir, çünkü o meşe palamudunda geleceğin meşe ağacını hatta meşe ormanınıgörür, uygun ortamı sağladığı taktirde tek bir tohumun tüm Türkiye’yi yeşillendirebilecek bir potansiyeli olduğunu bilir.

Bizler de çocuklarda geleceğin başarılı yöneticilerini, sanatçılarını, bilim adamlarını, devlet adamlarını, iş adamlarını ( ve elbette kadınlarını ) gördüğümüz; çocukların varolan potansiyeli ortaya çıkartmayı hedefleyen ortamı oluşturduğumuz anaokulumuzun adınıMeşe Palamudu Çocuk Evi koyduk.

Eğitim Kadromuz
 D8E7DAD4-4E2A-4876-885D-42FCDDFBBE05 Özlenen Kutlar

Kurucu

 A7E7ECBF-F519-43BC-A5A9-D3561B6B0944 Dilara Çiftçi

İdari Koordinatör

 beyhanislam Beyhan İslam

Eğitim Danışmanı

 sukran_dalmaz Şükran Dalmaz

Atölye Öğretmeni

 6F0D20A1-025E-48E0-86C6-732F7F5CA4FD Nilay Goranova Özkan

Psikolog – Sınıf Öğretmeni

 4FC9610A-5526-47EA-9F13-998080DF3C86 Gizem Sezgi Erguvan

Sınıf Öğretmeni

 E19B5B2D-5AED-4649-AA13-172F2FA09F7E Gizem Doğu

Sınıf Öğretmeni

 9B153E9D-CD32-42D3-A94F-2433637F56E1 Ceren Ertüren

Sınıf Öğretmeni

 F0D7644A-BE7E-4265-8B9F-98C0512667EB İrem Naz İşleyen

Sınıf Öğretmeni

 387F7B57-E0D3-4487-834E-D2A7F009181C Merve Küçük

Sınıf Öğretmeni

 72BB1884-86E2-45BF-A434-3DF512745F34 Merve Muratoğlu

Sınıf Öğretmeni

 B72DF605-4061-4321-9191-AFA7545FE947 Yasemin Uzuner

Sınıf Öğretmeni

elanur Elanur Cücü

Sınıf Öğretmeni

elif Elif Keskin

Sınıf Öğretmeni