Çoklu Zeka Kuramının Yaratıcısı Prof. H.Gardner Türkiye’de

gardner2Eğitimde köklü değişiklik yaratacak, dünyada giderek daha fazla kabul gören Çoklu Zeka Kuramının yaratıcısı Prof. Howard Gardner’ın Türkiye’de seminerine katılarak  çoklu zeka kuramını ilk elden dinleme ve Prof.H.Gardner ile tanışma konuşma fırsatını bulduk.

Burdur Üniversitesinde düzenlenen Yaşayan Kuramcılar seminerinde konuşan Harvard Üniversitesi Nöro Psikolog olan Prof. Howard Gardner, bilimde çok önemli gelişmeler olduğunu, 100 yıl öncesinin yöntemleri ile doktorluk yapmaya niyetlenen birisinin alay konusu olacağını, ancak eğitim konusunda neredeyse 100 yıl öncesiyle aynı yöntemleri uyguladığımızı vurguladı. Eğitimin mutlaka değişeceğini, mevcut eğitimin bilgi yüklemeye mantıksal/sözel zekayı geliştirmeye yönelik olduğunu; halbuki bilgisayarların bunları insandan daha iyi yapabildiğini;  asıl değerli olanın mevcut bilgileri değerlendirerek bunlardan farklı bir şey üretmek, sorun çözmek olduğunu; bunun da bugünkü eğitim sistemi tarafından gereğinden fazla değer verilen mantıksal/sözel zekanın dışındaki çoklu zekaları kullanarak yapılabileceğini söyledi.

Çoklu Zeka kuramı bugünkü eğitim ve test ( IQ testi) sisteminin öngördüğü gibi tek bir zekanın değil, birden çok zekanın var olduğunu; örneğin matematik-mantığa yönelik mantıksal; dile ve sözdizimine yönelik Dilsel, müziğe ve ritme yönelik Müziksel, dans ve beden hareketlerine yönelik Bedensel, konum algılama ve stratejiye yönetik Uzamsal, eşyaların tabiatına ve doğaya yönetik Doğal, iletişim kurmaya yönetik İletişimsel zekaların var olduğunu; insan beyninin hem algılama aşamasında hem de yaratıcılık aşamasında farklı zekaları kullandığını belirtti. 

Prof. H.Gardner Çoklu Zeka kuramının zihnin yapılanması ile ilgili bir kuram olduğunu, bunun eğitimde nasıl uygulanacağını eğitimcilerin belirleyeceğini,  kendisinin ise kuramcı olduğunu ancak bir örnek vermesi gerekirse Regio Emilia anaokullarını verebileceğini söyledi. Sunumunda Regio Emilia anaokullarındaki ortamlardan resimler veren Prof. H. Gardner ortamların zenginliğine, değişik zekalara yönelik çalışmalara ve öğrenmenin deneyim tabanlı olmasına vurgu yaptı. Regio Emilia yönteminin kurucusu Loris Malaguzzi’nin Çocuğun 100 dili kavramının ( çocuğun çevreyi anlaması, kendini ifade edebilmesi için çok farklı yolları/yöntemleri olduğuna dair ) Çoklu Zeka kuramıyla paralellikler taşıdığını belirtti. Katılımcıların genellikle akademisyenler, üniversiteler, liseler olduğu, anaokullarından pek kimselerin gözükmediği bir ortamda, ağırlıklı olarak kuramsal bir düzeyde gerçekleşen sunumlar nedeniyle kendimizi biraz yabancı hissettiğimiz bir zamanda, Prof. H.Gardner’ın uygulama olarak bir üniversite/lise projesini değil bir anaokulu projesini seçmesi; örnek uygulama olarak Regio Emilia uygulamalarını göstermesi, konuşma kuramdan uygulamaya indiği zaman aşina olduğumuz kullandığımız kavramların ortaya çıkması seminere ilgimizi arttırdı.  Doğrusu uygulamalardan bahsedilirken “hey işte biz bunu şimdi yapıyoruz” demekten ve kendimizi bütün dünyanın ilerlediği yolda bir adım önde hissetmekten kendimizi alamadık. 

Yaşayan Kuramcılar Seminerinden, eğitimde köklü değişiklikler getirecek Çoklu Zeka kuramının ortaya çıkışına tanıklık etmenin ve bu konuda çalışan en üst düzeydeki kişilerle tanışma, konuşma ve soru sorma imkanı bulmanın mutluluğu içinde; seçtiğimiz Regio Emilia yönteminin doğruluğuna daha fazla inanmış, dinlediklerimizin içeriğinin zenginliğiyle orantılı olarak bir çok yeni farkındalıkla donanmış, bu önemli konuda yapılacak çok şey olduğunun bilincinde, kafamızda bir çok yeni fikirle geri döndük.