EĞİTİM METODUMUZ

Kreş, Anaokulu Döneminin Önemikres_ozan_mati

Kreş, Anaokulu dönemindeki çocuklar 2-6 yaş arasında çevrelerindeki dünyayı nasıl algılayacaklarına ve nasıl etkileşimde bulunacaklarına dair  düşünsel yapı oluştururlar. Bu yapı; kişilik ve davranışlara temel oluşturarak, çocukların bütün hayatı boyunca onlara eşlik eder. 

Ben kimim, çevremde nasıl bir dünya var, kimler var, ben nasıl davranmalıyım, nasıl hayatta kalacağım? gibi belirli soruların yanıtlarını ararlar. Bu dönem içerisinde, çocuğun kendisini çevreleyen dünya ile ilgili görüşü, yaşadığı deneyimler ile şekillenir. 

Toplumsal kültür, bu etkileşimlerin içeriğini şekillendirmektedir. Tıpkı hava gibi, kültür, hiç farkında olmadan bizi çevreler ve davranışlarımızı yönlendirir. Bu kültürde çocuğun yaratıcı, girişimci, sorgulayan, araştıran özellikleri sınırlanmakta ve çocuk bir anlamda budanmaktadır.  

Çocuğun gelişimini ve yaratıcılığını engelleyen kalıplaşmış, katı, geçerliliğini yitirmiş değer yargıları ve geleneksel eğitim metodlarına karşı koyması için aktif, bağımsız, yaratıcı, gözlemci ve zihinsel potansiyelini kullanabilen birey olarak yetiştirilmesi gerekir. 

Çocuğun gelişimine uygun program
2-6 yaş kreş, anaokulumuzun, 2 değişik
program seçeneği vardır.

 • 5 yarım gün 
 • 5 tam gün

Çalışanlara uygun çalışma saatleri
Sabah 8:00 akşam 7:00. 

Modern eğitim metodu

 • Çocuk merkezli
 • Etkin öğrenmeye dayalı
 • Reggio emilia tabanlı
 • Atölye ve yaratıcı çalışma ağırlıklı

Atölye etkinlikleri  
Atölyemizde değişik materyaller ile hergün yaratıcı çalışmalar yapılmaktadır.

 • Resim
 • Kil
 • Marangozluk

Branş derslerimiz

Branş derslerimiz dışarıdan gelen konusunda uzman öğretmenler tarafından verilmektedir.

 • Dans ve bale çalışmaları kendini vucut diliyle ifade etmesi, büyük kas koordinasyonun arttırılması, fiziksel gelişime katkı sağlanmaktadır.
 • Müzik çalışmasında çocuğun değişik müzik aletlerini tanıması, ritim duygusunu kazanması ve kendini müzik ile ifade edebilmesi sağlanmaktadır.

İngilizce
3-6 yaş döneminde yüksek dil öğrenme kapasitesini değerlendirmek için ingilizce eğitimi her gün verilmektedir. Çocuklar ingilizce tekerlemeler, şarkılar söyleyerek ingilizce kelimelerle oyun oynayarak ingilizce öğrenmektedir.

Servis Alanımız

Yerimiz Beşiktaşta Yıldız Parkının üst kapısının orada. Servis alanımız:

 • Beşiktaş
 • Ortaköy
 • Dikilitaş
 • Fulya
 • Maçka
 • Ulus
 • Etiler
 • Taksim
 • Cihangir
 • Nişantaşı
 • Şişli
 • Gayrettepe
 • Mecidiyeköy
 • Esentepe

Not: Burada yazmayan semtler için lütfen sorunuz.

Kreş, Anaokulu’muzda uygulanan Etkin Öğrenme Yöntemi ve Reggio Emilia Yaklaşımıkres_atolye_sukran

Günümüzde; yaratıcı, sorgulayan, kendine güvenen, karşılaştığı problemleri çözebilen, sosyal çocuklar yetiştirmedeki en geçerli yöntem “Etkin Öğrenme Yöntemi”dir. Etkin öğrenme yönteminde; çocuklar, öğrenmede aktif, seçici, karar verici öğretmenler ise teşvik edici öğrenmeyi kolaylaştırıcı konumdadırlar. 

Kreş, Anaokulu’muzda en iyi Etkin Öğrenme Metodlarından tüm dünyada yıllardır başarılı sonuçlarıyla bilinen Reggio EmiliaYaklaşımı uygulanmaktadır. 

 

Bir Küçücük Oğlancık Varmış

Bir küçücük oğlancık bir gün okula başlamış
Pek mi pek akıllıymış.
Okulu da pek büyükmüş.
Ama akıllı çocuk sınıfına dışarıdan kestirme bir yol bulmuş.
Buna çok sevinmiş.
Artık okul ona kocaman görünmüyormuş.
Bir zaman sonra bir sabah Öğretmen demiş ki:
“Bugün resim yapacağız”.
“Ne güzel” demiş çocuk.
Resim yapmasını çok severmiş.
Her türlüsünü de yaparmış:
Aslanlar, kaplanlar, tavuklar, inekler, trenler, gemiler.
Mum boyalarını çıkarmış ve çizmeye başlamış.
Ama öğretmen “Durun” demiş.
“Henüz başlamayın”!
Ve herkes hazır olana kadar beklemiş.
“Şimdi” demiş öğretmen,
“Çiçek çizmesini öğreneceğiz”.
“İyi” demiş çocuk.
Çiçek çizmeyi çok severmiş.
Ve pek güzellerini yapmaya başlamış
Pembe, mavi, portakal mum boyalarıyla.
Ama öğretmen “Durun” demiş.
“Size nasıl yapılacağını göstereceğim”.
Yeşil saplı kırmızı bir çiçek çizmiş.
“İşte” demiş öğretmen.
“Şimdi başlayabilirsiniz”.
Küçük çocuk bir öğretmeninin resmine bakmış
Bir de kendininkine.
Kendininkini daha bir sevmiş.
Ama bunu söyleyememiş.
Kağıdını çevirip Öğretmenininki gibi
Yeşil saplı kırmızı bir çiçek çizmiş.
Bir başka gün
Küçük çocuk dışarıdan sınıfa açılan kapıyı
Becerdiğinde tam bir başına açmayı
Şöyle demiş öğretmen:
“Bugün çamurdan bir şey yapacağız”.
“Ne iyi” demiş çocuk.
Çamurla oynamayı çok severmiş.
Her şeyi yapabilirmiş onunla:
Yılanlar, kardan adamlar, filler,
Fareler, arabalar, kamyonlar.
Başlamış çamuru
Yoğurup sıkıştırmaya.
Ama öğretmen demiş:
“Durun! Daha başlamayın!”
Ve beklemiş hazır olmasını herkesin.
“Şimdi” demiş öğretmen.
“Bir çanak yapacağız”.
“Güzel” demiş çocuk.
Çanak yapmasını çok severmiş.
Ve başlamış yapmaya
Boy boy, şekil şekil çanakları.
Ama öğretmen “Durun” demiş:
“Size nasıl yapılacağını göstereceğim”.
Ve de göstermiş herkese bir büyük çanağın nasıl yapılacağını.
“İşte” demiş öğretmen
“Artık başlayabilirsiniz”.
Küçük çocuk bir öğretmenin çanağına bakmış.
Bir de kendininkine.
Kendininkini daha bir sevmiş
Ama bunu söyleyememiş.
Topağını yuvarlayıp yeniden
Yapmış öğretmeninki gibi
Derin bir çanak.
Ve çok geçmeden
Küçük çocuk öğrenmiş beklemeyi, izlemeyi,
Ve herşeyi öğretmen gibi yapmayı.
Ve çok geçmeden
Başlamış kendiliğinden hiçbir şey yapmamaya
Ama birdenbire
Taşınıvermişler başka bir eve,
Başka bir şehirde,
Ve çocuk gitmiş başka bir okula.
Bu okul daha da büyükmüş
Öbüründen.
Kestirme yolu da yokmuş dışarıdan
Büyük basamakları çıkmak
Ve uzun koridorlardan geçmek gerekirmiş sınıfa kadar.
Ve daha ilk gün
Demiş ki öğretmen:
“Şimdi resim yapacağız”.
“Güzel” demiş çocuk.
Ve beklemiş öğretmeninin
Ne yapacağını söylemesini
Ancak öğretmen bir şey söylemeden başlamış dolaşmaya.
Küçük çocuğa gelince durmuş.
Sormuş: “Resim yapmak istemiyor musun?”
“İstiyorum” demiş çocuk.
“Ne yapacağız”
“Ne istersen” demiş öğretmen
“İstediğim renk mi?” demiş çocuk.
“İstediğin renk demiş öğretmen.
“Herkes aynı resmi yaparsa ve aynı renkleri kullanırsa
kimin neyi yaptığını ve neyin ne olduğunu nasıl anlarım ben?”
“Bilmem”, demiş çocuk.
Ve başlamış çizmeye.
Yeşil saplı kırmızı bir çiçeği.

Helen Buckley (Çeviri: Jale Onur)