Psikolojik gelişim takibi

Çocuklarımızın psikolojik gelişimleri yani sosyal, duygusal, kişisel ve davranışsal gelişimleri günlük yuva ortamında yakından takip edilir. Çocuk doğal ortamında; oyun oynarken, uyurken, yemek yerken izlendiği için rahat gözlem yapılabilir; bu sayede çocukların, en az fiziksel gelişimleri kadar önemli olan psikolojik gelişimleri de düzenli olarak kontrol edilir.

Önleyici danışmanlık
Önleyici danışmanlık, sorunlar oluşmadan, henüz ufak bir soru işareti iken önlemeyi sağlayan bir sistemdir. Çocuğun, gelişim takibi sırasında fark edilen ufak problemler, profesyonel yardım gerektirecek duruma gelmeden, yuva ve aile ortamında uygulanacak basit önlemler ile probleme dönüşmeden önlenir.

Gelişim testi uygulamaları 
Çocuğumuzun gelişimiyle ilgili bir gecikme şüphesi söz konusu ise standardize edilmiş testler yardımıyla çeşitli alanlardaki gelişimi değerlendirilir ve gerekli terapi veya eğitim sürecine yönlendirilir.

Sistematik aile görüşmeleri 
Ailelerimizle belirli zamanlarda bir araya gelip çocuklarımızın durumuyla ilgili olarak görüşmeler yapılır, annelik ve babalık becerilerini geliştirmeye yönelik seminer toplantıları düzenlenir.

Aylık ve dönemlik gelişim raporları 
Çocuklarımızın çeşitli gelişim alanlarındaki durumlarıyla ilgili olarak aylık ve dönemlik raporlar hazırlanıp ailelerimize sunulur.

Anne Baba Okulu

Anne Baba okulu çocuklarımızın gelişimi ile ilgili aileri bilgilendirmeyi ve sorunların paylaşımını amaçlayan toplantı, seminerlerden oluşan bir aktiviteler bütünüdür.

Çocuk psikolojisi ve aile terapisi konularında uzman olan psikoloğumuz tarafından yönetilen toplantılarımızda, anne-babalar tecrübeli-uzman kişiyle konuşmanın rahatlığını yaşıyorlar.

Anne-baba okulu toplantılarımızda, bilgi akışı tek yönlü değildir. Psikoloğumuz bilgilendirme yaparken, anne-babaların konuyla ilgili paylaşımları konunun çok daha iyi anlaşılmasını sağlıyor…